Bastukåtans Bottendimensioner

Måtten är yttre dimensioner.

Mittpunkten, Avstånd till varje

hörn 192 cm.

 

Obs! kom ihåg att lägga ett rör

för luftintaget innan sockel gjut.

  Stäng fönster