Grillkåtans Bottendimensioner

Underlagets material t.ex.

  • Sand

  • Grus

  • Mineralaska

  • Betong

  • Trägolv

Mittpunkt, avstånd till varje hörn 192 cm.

Måtten är yttre dimensioner.

Om grunden är sand eller grus: rundplats 450 cm.

 

Obs! Kom ihåg att förse grunden med ett nedgrävt luftintag. Rörets inre ände mitt under grillen.

Rördiameter 125 mm

 

Stäng fönster